سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 تعداد کل بازدید : 422515

  بازدید امروز : 14

  بازدید دیروز : 190

ناب - طالب پور

 
آنکه به هرچه از او پرسیده می شود پاسخمی دهد، بی گمان دیوانه است . [امام صادق علیه السلام]
 
نویسنده: حمید طالب پور ::: دوشنبه 98/11/28::: ساعت 10:27 صبح

 

بسمه تعالی

مجلس شفاف،پویا و ضدفساد

تعهدنامه داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران(اردکان)

 

         اینجانب ………….……………...…………، فرزند....................................... داوطلب نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه ………………….. در کمال صحت و سلامت عقل متعهد می شوم درصورتی که با رأی مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زیر را اجرا کنم و روحانیت ونیروهای انقلابی اردکان محق است طبق وظیفه ذاتی خود با همکاری و نظارت مردمی، رفتار من را زیر نظر بگیرد و درصورت تخطی‌ام از هریک این تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبی دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هریک از این تعهدات را برای اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاری حقوقی و قضایی پیگیری نماید.

1در طول دوره نمایندگی، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، هدیه دارای ارزش مادی خارج از عرف وشرع دریافت نکنم.

2التزام عملی وجدی ام به پیروی از ولایت فقیه را در عمکردهایم مطابق قانون اساسی مد نظر داشته وبه منصه ی ظهور برسانم.  

3در طول دوره نمایندگی، عضو هیات مدیره موظف یا غیر موظف هیچ شرکت یا سازمان دولتی، خصوصی یا خصولتی (عمومی غیر دولتی و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت یا شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در نیایم

4در طول دوره نمایندگی، فقط حقوق و مزایای نمایندگی دریافت کنم و از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی یا عمومی غیردولتی، هیچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کمیسیون، حق‌ جلسه و امثال آنها دریافت نکنم. (کسب و کار خصوصی یا خانوادگی قبل از نمایندگی ام از شمول این تعهد خارج است)

  5در طول دوره نمایندگی، بجز مأموریت های رسمی پارلمانی، هیچ سفر خارجی به هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی نروم و در مأموریت های رسمی پارلمانی هم هیچ گونه دریافتی مازاد بر حق قانونی نداشته باشم

  6از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، حکم ماده 29 قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزایای دریافتی‌ام از بیت‌المال را برای اطلاع عموم مردم منتشر کنم

  7هیچ گاه در توزیع فرصت های شغلی و مدیریتی و توزیع امتیازات دولتی، توصیه کتبی و شفاهی نکنم

تبصره: در مواردی مانند؛ جابجایی کارمندان، دانشجویان و پرداخت وام های خرد، بعد از تشخیص استحقاق اقدام نمایم ولی اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.

   8هرگاه موضوعی در دستور کار کمیسیونها یا صحن قرارگیرد که مستقیما به منفعت شخصی یا کسب ‌و کار خودم یا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأی‌گیری و هر نوع تاثیرگذاری در تصمیم مجلس، خودداری کنم

9در طول دوره نمایندگی، خود را وقف تکالیف تقنین و نظارت کنم و دعوت به عضویت در هیأت ¬علمی دانشگاه¬ها و تحصیل در مقطع دکتری را نپذیرم

10در اولین فرصت ممکن، طرح شفافیت آرای نمایندگان و پخش زنده کمیسیونهای مجلس را ارائه کنم و اگر تصویب نشد، آرای خود را داوطلبانه اعلام و حتیالمقدور ریز مذاکرات و مصوبات غیر محرمانه کمیسیونهای مجلس را منتشر کنم

11در اولین فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و تلاش کنم اجرا شود.

 

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضای داوطلب نمایندگی

 


 
 
 
 

موضوعات وبلاگ

 

درباره خودم

 

حضور و غیاب

 

آوای آشنا

 

اشتراک